Kontakt

DOCO International Central Europe S.R.O.

+420 724 210 841 info@doco-international.com

Prohlášení o vyloučení odpovědnosti

Obsah tohoto prohlášení o vyloučení odpovědnosti se vztahuje k našim webovým stránkám www.doco-international.com

Návštěvou tohoto webu a/nebo použitím informací poskytnutých na tomto webu nebo prostřednictvím tohoto webu souhlasíte s platností a podmínkami tohoto prohlášení o vyloučení odpovědnosti. 

Duševní vlastnictví

Společnost DOCO International si vyhrazuje veškerá práva duševního vlastnictví a další práva ve vztahu ke všem informacím nabízeným na těchto webových stránkách nebo dostupným prostřednictvím těchto webových stránek (včetně mimo jiné textů, grafických materiálů a log). Informace uváděné na těchto webových stránkách není dovoleno kopírovat, stahovat ani jakýmkoli způsobem publikovat, distribuovat nebo reprodukovat bez předchozího písemného souhlasu společnosti DOCO International či bez souhlasu jiných držitelů práv.

Odpovědnost

Tyto webové stránky byly vytvořeny s maximální možnou péčí. Poskytnuté informace však mohou obsahovat nepřesnosti. Než se rozhodnete spoléhat se na poskytnuté informace, je třeba si je nejprve potvrdit z jiných zdrojů.

Společnost DOCO International nepřebírá odpovědnost za jakékoli přímé či nepřímé ztráty nebo škody vzniklé v důsledku návštěvy těchto webových stránek nebo z důvodu spoléhání se na (možná nepřesné) informace uvedené na těchto webových stránkách, ledaže by bylo ze zákona možné určit, že společnost DOCO International může nést odpovědnost za úmyslnou a/nebo hrubou nedbalost.

Údaje o produktech, specifikace a ilustrace uvedené na této webové stránce vycházejí z informací o produktech, které jsou aktuální v době zveřejnění. Je však možné, že produkty zobrazené na webu prošly změnami nebo se liší od dostupné verze.

Společnost DOCO International nepřebírá jakoukoli odpovědnost za webové stránky třetích stran (hypertextové odkazy) a zásady ochrany osobních údajů používané třetími stranami.

Změny

Společnost DOCO International si vyhrazuje právo kdykoli a bez dalšího upozornění změnit informace poskytnuté na těchto webových stránkách nebo jejich prostřednictvím, včetně textu tohoto prohlášení o vyloučení odpovědnosti. Doporučujeme pravidelně kontrolovat, zda se informace uvedené na těchto webových stránkách nebo jejich prostřednictvím, včetně textu tohoto prohlášení o vyloučení odpovědnosti, nezměnily.

Společnost DOCO International si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění provádět změny produktů, jejich specifikací a cen.

Konzistentnost barev

Společnost DOCO International kontroluje a hodnotí barvu a/nebo nátěr vzorků produktu pomocí nástrojů pro měření barev. Nanesené nátěry se však co do barvy mohou lišit od dohodnutého standardu. Kromě toho mohou existovat také malé rozdíly mezi jednotlivými šaržemi. Je třeba poznamenat, že nátěry jsou průmyslově vyráběné produkty a jako takové podléhají neodmyslitelným odchylkám průmyslově vyráběných surovin a jejich výrobních procesů.

Utěsněná okna

Těsnění našich utěsněných oken jsou navržena pro zamezení vniku prachu a vody. Avšak vlivem rapidně se měnících teplot vně a uvnitř, se mohou okna vznikem kondenzace vlhkosti mezi dvěma akrylovými skly mlžit. Dále doporučujeme okna čistit jemným utřením mýdlovou vodou. DOCO International nedoporučuje užívání tlakové myčky na mytí oken. 

Jak vám můžeme pomoci? 

Chcete se dovědět víc o tom, jak nám mohou pomoci naše výrobky a služby? Kontaktujte nás. 

Chci se dozvědět víc