Kontakt

DOCO International Central Europe S.R.O.

+420 724 210 841 info@doco-international.com

Prohlášení o ochraně soukromí

Toto je prohlášení o ochraně soukromí s ohledem na používání webu DOCO International a také s ohledem na nákup našich služeb a produktů. V Evropě provozujeme web a různá distribuční střediska a prodejní pobočky. V distribučních střediscích a prodejních kancelářích navrhujeme a distribuujeme komplexní řešení pro profesionální vrata v rezidenčním i průmyslovém sektoru. Náš web, jeho obsah a funkce jsou pouze informativní a o jejich provoz, zveřejňování a řízení se stará naše hlavní centrála v nizozemském Sittardu.

Jakmile získáme jakékoli vaše osobní údaje, zacházíme s nimi s respektem. Ochranu vašeho soukromí považujeme za svou povinnost. V tomto prohlášení o ochraně soukromí vám proto chceme sdělit, jaká data shromažďujeme, když používáte naše služby a důvody pro jejich shromažďování. Vysvětlíme vám, jak tato data využíváme k vylepšování uživatelského zážitku a poskytovaných služeb, abyste přesně věděli, jak postupujeme.

Tyto zásady ochrany soukromí platí pro náš web a také pro všechny naše služby a produkty. Souhlas s tímto prohlášením o ochraně soukromí vyjadřujete používáním našich služeb a produktů, uzavřením smlouvy v některé z našich prodejních poboček a také návštěvou našeho webu a zadáním svých osobních údajů.

 

Zpracovávané osobní údaje

Můžeme zpracovávat následující osobní údaje:

 • Jméno a příjmení
 • Adresa
 • Telefonní číslo
 • E-mailová adresa
 • Data o objednávce (popis, vlastnosti a cena zakoupených produktů a služeb)
 • Číslo DIČ, pokud jste právnickou osobou.

Co se týče našeho webu a našeho kontaktního formuláře, na našem webu shromažďujeme pouze následující informace:

 • Obchodní název a obchodní údaje (pokud se jedná o osobní údaje)
 • Jméno a příjmení
 • Adresa
 • Telefonní číslo
 • E-mailová adresa
 • Číslo faxu
 • Adresa IP
 • Soubory cookie

Co se týče našeho newsletteru shromažďujeme:

 • E-mailová adresa
 • Jméno a příjmení
 • Obchodní název (volitelně)
 • Země (volitelně)
 • Jazyk

Vaše osobní údaje můžeme také zpracovávat, pokud využijete naše služby a produkty a uzavřete s námi smlouvu, a/nebo pokud poskytnete údaje sami vyplněním a odesláním kontaktního formuláře na našem webu. Veškerá data, která shromažďujeme, jsou využita k poskytnutí příslušné služby.

Veškerá data jsou uložena na našich vlastních zabezpečených serverech nebo serverech třetí strany. Společnost DOCO využívá servery následujících společností:

 • Microsoft Office 365
 • 2invision
 • Omines
 • MailChimp
 • Spotler

 

Newsletter

Rozesíláme newsletter, ve kterém informujeme zákazníky zajímající se o novinky v oblasti našich služeb a souvisejících záležitostí. Vaše e-mailová adresa bude přidána na seznam odběratelů pouze s vaším výslovným souhlasem. Každý newsletter obsahuje odkaz, pomocí něhož můžete odběr zrušit. Odběratelé newsletteru nejsou předáváni žádným třetím stranám.

 

Účely 

Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat z následujících účelů, což se částečně odvíjí od toho, jaké služby využíváte.

 • K uzavření a naplnění smluv o našich službách a produktech;
 • Za účelem dalšího informování s ohledem na zakoupený produkt;
 • Abychom vás informovali o následné péči související se zakoupeným produktem;
 • Abychom mohli zpracovat vaši objednávku a informovali vás o jejím postupu;
 • Abychom zpracovali vaši stížnost, nebo mohli na vaši stížnost odpovědět;
 • Abychom zjistili, o které oblasti mají naši zákazníci zájem a mohli jsme tak zlepšit kvalitu našich produktů a služeb;
 • Abychom s vámi mohli komunikovat prostřednictvím elektronických newsletterů a/nebo běžné pošty;
 • Abychom mohli zpracovávat vaše údaje pro účely účasti v soutěžích a dalších propagačních akcích a mohli jsme vás kontaktovat v případě výhry a abychom mohli vylepšovat námi poskytované služby; 
 • Abychom mohli zodpovědět vaše otázky nebo vyřešit vaše stížnosti e-mailem, poštou nebo telefonicky.

Co se týče našeho webu a našeho kontaktního formuláře, zpracováváme vaše osobní údaje pouze z následujících účelů:

 • poskytnutí přístupu na náš web;
 • využívání funkcí na našem webu;
 • abychom vás mohli kontaktovat, pokud nás o to požádáte;
 • abychom mohli zodpovědět vaše otázky nebo vyřešit vaše stížnosti e-mailem, poštou nebo telefonicky;
 • abychom získali informace o způsobu využívání našeho webu;
 • abychom mohli vylepšit a vyhodnotit náš web a služby;
 • abychom vám umožnili odeslat stránku e-mailem, vytisknout ji, nebo ji sdílet na sociálních sítích, například na Facebooku, Twitteru a LinkedInu;
 • abychom vám na různých webech DOCO mohli nabízet přizpůsobené reklamy a obsah (viz také kapitola Profilování);
 • abychom vám mohli zasílat přizpůsobené newslettery dle vašich zájmů (viz také kapitola Profilování).

Informace neshromažďujeme ani nevyužíváme k jiným účelům než k těm, které jsou popsány výše, pokud k tomu předem nedostaneme váš souhlas, nebo pokud nám to neumožňuje zákon.

 

Profilování

Vaše osobní údaje kombinujeme z různých zdrojů (například údaje z kontaktního formuláře a vámi položený dotaz) tak, aby pro vás bylo používání našeho webu co nejpříjemnější. V tomto ohledu také tyto údaje kombinujeme s údaji, které zanecháte na některém z webů DOCO International, konkrétně:

Díky kombinaci vašich údajů z webů DOCO International jsme schopni zobrazovat přizpůsobené nabídky a obsah na různých webech dle vašich zájmů a historie nákupů. Tímto způsobem jsme také schopni pro vás přizpůsobit náš newsletter.  To znamená, že jsme schopni vám dávat lepší a lépe zaměřené nabídky. Neuvidíte díky tomu na různých webech obsah nebo nabídky, které jsou pro vás méně zajímavé.

 

Retenční období

Vaše osobní údaje neuchováváme déle, než je nezbytné pro realizaci účelu, za jakým jsou shromažďovány.

 • Vaše jméno a e-mailovou adresu budeme ukládat tak dlouho, jak dlouho zůstanete registrováni k odběru našeho newsletteru;
 • Vaše osobní údaje poskytnuté prostřednictvím kontaktního formuláře na našem webu neuchováme déle než tři měsíce, pokud s vámi do té doby neuzavřeme žádnou smlouvu. Pokud smlouva uzavřena bude, vaše osobní údaje přechováme tak dlouho, dokud bude trvat záruční lhůta;

 

Soubory cookie

Co se týče našeho webu, shromažďujeme data pro výzkumné účely, abychom získali lepší přehled o svých zákaznících a byli jim schopni lépe přizpůsobit naše služby. Náš web využívá „soubory cookie“ (maličké textové soubory uložené ve vašem počítači), které nám pomáhají analyzovat, jak uživatelé web využívají.

Prostřednictvím souborů cookie nebo srovnatelných technologií dochází k ukládání a/nebo čtení informací (pro přehlednost budou dále označovány jen jako „cookie“). Cookie slouží k:

 • zajištění fungování webu a k ochraně webu (technické nebo funkční cookie);
 • analýze používání webu a následně také k vylepšování webu (analytické cookie);

 

Technické nebo funkční cookie

Některé cookie se starají o to, aby určité části webu fungovaly správně a aby zůstaly vaše uživatelské preference uloženy. Soubory cookie slouží například ke správnému vykreslení některých druhů písmen, k zapamatování vašich uživatelských relací na serveru, aby bylo možné web zobrazit, nebo k zapamatování vyhledávané položky nebo filtru, který používáte k vyhledávání na webu. Technické a funkční cookie, které používáme, slouží k ukládání uživatelských dat a ke skrývání informací po počáteční návštěvě webu.

 

Analytické cookie

Používáme také cookie Google Analytics, aby nám společnost Google mohla sdělovat, jakým způsobem je náš web používán, aby nám mohla poskytovat zprávy o našem webu a aby nám mohla poskytnout informace o účinnosti našich kampaní. Informace, které v tomto ohledu dostáváme, včetně adresy vašeho počítače (adresa IP), jsou přeneseny do společnosti Google a jsou společností Google uloženy na serverech ve Spojených státech. Se společností Google máme uzavřenu zpracovatelskou smlouvu, ve které jsou uvedena ustanovení o způsobu nakládání s nashromážděnými daty. V této smlouvě nedovolujeme společnosti Google využívat získané informace v rámci žádných jiných služeb Google. Společnost Google ale může poskytnout dané údaje třetím stranám, pokud ji k tomu zavazuje zákon, nebo pokud tyto třetí strany dané údaje pro Google zpracovávají. Toto už nijak ovlivnit nemůžeme. Další informace o zpracování dat službou Google Analytics naleznete v Zásadách ochrany soukromí společnosti Google a také v Zásadách ochrany soukromí pro Google Analytics.

 

Zapínání a vypínání souborů cookie

Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, aby ukládal soubory cookie jen v případě, že k tomu dáte souhlas. Poznámka: Mnoho webů nebude s vypnutými soubory cookie pracovat optimálně.

 

Odebrání souborů cookie

Mnoho souborů cookie má datum expirace. Při nastavení data expirace budou soubory cookie automaticky odstraněny po uplynutí data expirace. Před uplynutím data expirace se můžete rozhodnout, že soubory cookie odstraníte ručně. Postup, jak to udělat, naleznete v manuálu svého prohlížeče.

 

Weby třetích stran

Toto prohlášení o soukromí a souborech cookie neplatí pro weby třetích stran, které jsou s naším webem propojeny prostřednictvím odkazů.Nemůžeme zaručit, že tyto třetí strany budou s vašimi osobními údaji zacházet spolehlivě ani bezpečně.Než začněte tyto weby používat, radíme vám, abyste si přečetli prohlášení o soukromí těchto webů.

 

Nezletilé osoby

Pokud je vám 16 let nebo méně, můžete naše služby a produkty používat pouze pod dohledem svých rodičů nebo zákonných zástupců.

 

Změny

Toto prohlášení o soukromí je přizpůsobeno pro využívání funkcí našeho webu a služeb v našem fyzickém obchodě. Veškeré úpravy a/nebo změny na našem webu a služeb v našem obchodě mohou vést ke změnám v tomto prohlášení o soukromí. Doporučujeme vám proto, abyste si toto prohlášení o soukromí na našem webu četli pravidelně. Pokud změníme obsah prohlášení o soukromí, budeme vás na to upozorňovat na e-mailové adrese, kterou jste nám poskytli.

 

Sdílení s třetími stranami

Vaše osobní údaje poskytujeme třetím stranám pouze v případě, že je to nutné pro naplnění smlouvy s vámi, nebo pro naplnění zákonné povinnosti.

 • Vaše osobní údaje se v žádném případě bez vašeho souhlasu nestanou předmětem komunikace, přenosu, prodeje, převodu nebo jiné obchodní transakce s třetími stranami.  Tyto informace ale mohou být přenášeny mezi jednotlivými vnitřními odděleními nebo k distributorům, kteří splňují požadavky na ochranu osobních údajů, pro účely správy a řízení.Naši zaměstnanci mají povinnost respektovat důvěrnost vašich údajů a také podepsali smlouvu o důvěrnosti. Zpracovatelské smlouvy uzavíráme jen s takovými třetími stranami, například s dodavateli a přepravci zpracovávajícími vaše údaje na základě našich pokynů, kteří zaručují stejnou úroveň bezpečnosti a spolehlivosti vašich údajů.

 

Vaše osobní údaje mohou být odeslány do jedné nebo více zemí v Evropě (na místa, kde máme pobočky) a zde mohou být také zpracovány. Úplný seznam zemí, kde jsme aktivní, si můžete prohlédnout na našem webu a poté přejít do nabídky Company [„Společnost“] a „Evropský prodejní tým“.

 

Vaše práva

Máte právo na prohlédnutí, opravu a smazání veškerých svých osobních údajů. Svůj požadavek na stažení, zobrazení, opravu nebo odstranění a/nebo souhlas s použitím svých osobních údajů můžete zaslat na adresu info@doco-international.com. Na vaši žádost odpovíme co nejdříve, ale nejpozději do čtyř týdnů.

Pokud budete mít stížnost ohledně způsobu nakládání s vašimi osobními údaji, pokusíme se vám samozřejmě pomoci. Na základě zákonů o ochraně soukromí máte jako poskytovatelé svých osobních údajů právo stěžovat si u nizozemského úřadu pro osobní údaje. Můžete tak učinit na webu tohoto úřadu (https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons)

 

Zabezpečení

Abychom omezili zneužití a neautorizovaný přístup k vašim osobním údajům, přijali jsme vhodná bezpečnostní opatření. V jejich rámci zajišťujeme, aby k vašim údajům měl přístup pouze nezbytný počet oprávněných osob, aby byl přístup k údajům chráněn a zajišťujeme pravidelné kontroly našich bezpečnostních opatření. Kromě toho používáme k bezpečným přenosům vašich dat a komunikaci certifikáty SSL.

Pokud máte dojem, že vaše údaje nejsou řádně zabezpečeny, nebo pokud máte podezření na jejich zneužití, nebo pokud chcete více informací o našem zabezpečení a/nebo zabezpečení svých osobních údajů, neváhejte nás kontaktovat na adrese info@doco-international.com. Kontaktovat nás můžete také následovně:

 • Název společnosti: DOCO International B.V.
 • Návštěvní adresa: Nusterweg 96, 6136 KV Sittard, Nizozemsko
 • Poštovní adresa: Postbus 427, 6130 AK Sittard, Nizozemsko
 • E-mail: info@doco-international.com
 • Telefonní číslo: +31 (0)46 420 06 66
 • Číslo v obchodním rejstříku: 14034704
 • E-mailová adresa: info@doco-international.com

 

Účinnost

Toto (obnovené) prohlášení o ochraně soukromí nabylo účinnosti 7. května 2018

Jak vám můžeme pomoci? 

Chcete se dovědět víc o tom, jak nám mohou pomoci naše výrobky a služby? Kontaktujte nás. 

Chci se dozvědět víc