Contact

DOCO International B.V.

+31 (0)46 420 06 66 info@doco-international.com

Disclaimer

De inhoud van deze disclaimer is van toepassing op onze website www.doco-international.com

Door de website te bezoeken en/of de op, of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, gaat u akkoord met de geldigheid en toepasselijkheid van deze disclaimer.  

Intellectueel eigendom 

DOCO International behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op, of via, deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DOCO International of anderszins de toestemming van enige rechthebbenden. 

Aansprakelijkheid 

Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks kan de verstrekte informatie onjuistheden bevatten. Voordat u op de verstrekte informatie mag vertrouwen, dient zij altijd op enige andere wijze bevestigd te zijn. 

DOCO International is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, die ontstaat als gevolg van bezoek aan deze website of van het afgaan op (mogelijk onjuiste) informatie op deze website, tenzij rechtens zou worden vastgesteld dat DOCO International opzet en/of grove nalatigheid kan worden verweten. 

De op deze website gepresenteerde productgegevens, -specificaties en -illustraties zijn gebaseerd op de meest actuele productinformatie op het moment van publicatie. Het kan echter voorkomen, dat op de site getoonde producten inmiddels toch wijzigingen hebben ondergaan of verschillen van de leverbare uitvoering. 

DOCO International aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor websites van derden (hyperlinks) en door derden gehanteerd privacybeleid. 

Wijzigingen 

DOCO International behoudt zich het recht voor de op, of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op, of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd. 

DOCO International behoudt zich te allen tijde het recht voor zonder nadere aankondiging vooraf wijzigingen aan te brengen in producten, productspecificaties en prijzen. 

Kleurdeviatie 

DOCO International controleert en beoordeelt, indien van toepassing, de kleur en/of coating van productsamples m.b.v. kleurmeetinstrumenten. Desondanks kunnen toegepaste coatings qua kleur afwijken van een overeengekomen norm. Bovendien kunnen er beperkte verschillen zijn van batch tot batch. Opgemerkt moet worden dat coatings industrieel vervaardigde producten zijn en als zodanig onderhevig zijn aan inherente afwijkingen als gevolg van hun industrieel vervaardigde grondstoffen en hun bereidingsprocessen. 

Vensters met afdichting

De afdichtingen van onze vensters zijn ontworpen om het binnendringen van stof en water te voorkomen. Door snel wisselende temperaturen (binnen en buiten) kunnen de ramen echter beslaan door vochtcondensatie tussen de twee acryllagen. Wij raden aan om de ramen voorzichtig schoon te vegen met een sopje. DOCO International raadt het gebruik van een hogedrukreiniger af.

Hoe kunnen wij u verder helpen? 

Benieuwd hoe onze producten en service u verder kunnen helpen? Neem dan contact met ons op. 

Ik wil graag meer weten