Kontakt

SOMMER Polska Sp.z.o.o.

+48 22 230 21 00 biuro@sommer-group.eu

Zastrzeżenie

Treść niniejszego zastrzeżenia dotyczy naszej strony internetowej www.doco-international.com

Wejście na stronę internetową i/lub wykorzystywanie informacji podanych na tej stronie lub za jej pośrednictwem oznacza wyrażenie zgody na warunki określone w niniejszym zastrzeżeniu oraz okres ich obowiązywania. 

Własność intelektualna

Firma DOCO International zastrzega wszelkie prawa własności intelektualnej oraz pozostałe prawa powiązane ze wszystkimi informacjami podanymi na tej stronie lub uzyskiwanymi za jej pośrednictwem (w tym między innymi dotyczące tekstu, materiałów graficznych oraz logo). Zabronione jest kopiowanie, pobieranie lub dowolne publikowanie, rozpowszechnianie lub reprodukowanie informacji z tej strony internetowej bez uprzedniej pisemnej zgody DOCO International lub w odpowiednim przypadku bez zgody ewentualnych podmiotów uprawnionych.

Odpowiedzialność

Niniejsza strona internetowa została opracowana z zachowaniem najwyższej staranności. Jednak podane na niej informacje mogą nie być dokładne. Przed wykorzystaniem podanych informacji należy je zawsze potwierdzić w inny sposób.

Firma DOCO International nie może ponosić odpowiedzialności za żadne straty lub szkody, bezpośrednie lub pośrednie, wynikające z odwiedzenia niniejszej strony internetowej lub z wykorzystywania informacji (które mogą nie być prawidłowe) podanych na niniejszej stronie internetowej, chyba że może zostać określone na gruncie prawnym, że firma DOCO International może ponosić odpowiedzialność za celowe i/lub poważne zaniedbanie.

Dane dotyczące produktów, specyfikacje oraz ilustracje przedstawione na niniejszej stronie internetowej opierają się na informacjach dotyczących produktu aktualnych w momencie publikacji. Jest jednak możliwe, że nastąpiły zmiany dotyczące produktów pokazanych na stronie lub że pokazane produkty różnią się od dostępnej wersji.

Firma DOCO International nie może ponosić żadnej odpowiedzialności za strony internetowe podmiotów trzecich (hiperłącza) ani za zasady dotyczące prywatności stosowane przez podmioty trzecie.

Zmiany

Firma DOCO International zastrzega sobie prawo do zmiany informacji podanych na niniejszej stronie internetowej lub za jej pośrednictwem, w tym tekstu niniejszego zastrzeżenia, w dowolnym momencie, bez powiadomienia. Zalecane jest okresowe sprawdzanie, czy informacje podane na niniejszej stronie lub za jej pośrednictwem, w tym tekst niniejszego zastrzeżenia, uległy zmianie.

Firma DOCO International zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian dotyczących produktów, specyfikacji produktów oraz cen, w dowolnym momencie, bez powiadomienia.

Zgodność kolorów

Firma DOCO International sprawdza i ocenia kolor i/lub powłoki próbek produktów, stosując narzędzia do pomiaru koloru. Niemniej jednak zastosowane powłoki mogą odbiegać od ustalonych norm pod względem koloru. Ponadto pomiędzy poszczególnymi partiami mogą występować niewielkie różnice. Należy pamiętać, że powłoki to produkty wytwarzane przemysłowo, a zatem podlegają nieuniknionym odchyleniom związanym z przemysłowo produkowanymi surowcami oraz procesami produkcyjnymi.

Uszczelnione okna

Uszczelki w naszych oknach z przeszkleniem zespolonym są zaprojektowane tak, aby zapobiegać dostawaniu się kurzu i wody. Jednak, w wyniku szybko zmieniających się temperatur na zewnątrz, okna mogą zaparować w wyniku kondensacji wilgoci pomiędzy dwoma warstwami akrylu. Dodatkowo, do mycia okien zalecamy delikatne przetarcie wodą z mydłem. DOCO International nie zaleca użycia myjki ciśnieniowej.

Jak możemy pomóc? 

Czy chcesz dowiedzieć się więcej o tym, w jaki sposób nasze produkty i usługi mogą być dla Ciebie pomocne? Prosimy o kontakt.

Chcę dowiedzieć się więcej