Contact

DOCO International B.V.

+31 (0)46 420 06 66 info@doco-international.com

Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring met betrekking tot het gebruik van de DOCO International-website alsmede met betrekking tot de afname van onze diensten en producten. Wij beschikken over een website (http://www.doco-international.com) en meerdere distributiecentra en verkoopkantoren in Europa. In de distributiecentra en verkoopkantoren ontwerpen en distribueren wij totaaloplossingen voor deurprofessionals in de residentiële en industriële sector. Onze website, de inhoud en de functionaliteiten ervan worden uitsluitend ter informatie aangeboden en wordt gehost, gepubliceerd en beheerd door ons hoofdkantoor vanuit Sittard, Nederland.

Zodra wij met uw persoonsgegevens te maken krijgen, dan gaan wij daar met respect om. Wij zien het als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. In deze privacyverklaring laten wij u dan ook weten welke gegevens wij verzamelen als u gebruik maakt van onze diensten, waarom wij deze gegevens verzamelen en hoe wij hiermee uw gebruikservaring en onze diensten verbeteren, zodat u precies weet hoe wij werken.

Dit privacybeleid is zowel op onze website als op al onze diensten/producten van toepassing. Door gebruik te maken van onze diensten/producten middels het aangaan van een overeenkomst in een van onze verkoopkantoren, maar ook door uw bezoek aan onze website waar u uw gegevens achterlaat, geeft u aan deze privacyverklaring te accepteren.

 

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Wij kunnen de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Orderdata (omschrijving, kenmerken en prijs van afgenomen producten en diensten)
 • Eventueel BTW nummer, wanneer u een zakelijke klant bent

Ten aanzien van onze website en ons contactformulier via onze website verzamelen we alleen de volgende gegevens:

 • Bedrijfsnaam- en bedrijfsgegevens (voor zover dit persoonsgegevens zijn)
 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Fax nummer
 • IP-adres
 • Cookies

Ten aanzien van onze nieuwsbrief:

 • E-mailadres
 • Voor- en achternaam
 • Bedrijfsnaam (optioneel)
 • Land (optioneel)
 • Taal

Wij kunnen persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van onze diensten/producten en een overeenkomst met ons aangaat en/of omdat u deze zelf verstrekt door het invullen en verzenden van het contactformulier op onze website. Voor alle gegevens die wij verzamelen geldt dat deze worden gebruikt om de desbetreffende dienst uit te kunnen voeren.

Alle gegevens worden opgeslagen op onze eigen beveiligde servers of die van een derde partij. DOCO gebruikt de servers van de volgende partijen:

 • Microsoft Office 365
 • 2invision
 • Omines
 • MailChimp
 • Spotler

 

Nieuwsbrief

Wij bieden een nieuwsbrief aan waarmee wij geïnteresseerden informeren over nieuws over onze diensten en aanverwante zaken. Uw e-mailadres wordt alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

 

Doeleinden

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor een of meer van de volgende doeleinden, mede afhankelijk van welke dienst(en) u gebruik maakt:

 • Voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten met betrekking tot onze dienstverlening/producten;
 • Om u te blijven informeren, naar aanleiding van het afgenomen product;
 • Om u te informeren over de nazorg verbonden aan het afgenomen product;
 • Om uw bestelling te verwerken en u te informeren over het verloop daarvan;
 • Om uw klacht of uw reactie op een klacht te verwerken;
 • Om te weten te komen welke onderwerpen spelen bij onze klanten om zo onze producten en dienstverlening te verbeteren;
 • Om met u te communiceren door middel van het verzenden van elektronische nieuwsbrieven en/of post;
 • Om uw gegevens te verwerken voor mogelijke deelname aan prijsvragen en andere acties, zodat we u kunnen bereiken wanneer u iets gewonnen hebt en om onze dienstverlening te kunnen verbeteren;
 • Om uw vragen te beantwoorden of uw klachten te behandelen via e-mail, per post of telefonisch.

Ten aanzien van onze website en ons contactformulier verwerken wij uw persoonsgegevens enkel voor de volgende doeleinden:

 • het verlenen van toegang tot onze website
 • het gebruik maken van de functionaliteiten op onze website;
 • het opnemen van contact met u, als u hierom vraagt;
 • om uw vragen te beantwoorden of uw klachten te behandelen via e-mail, per post of telefonisch;
 • het verkrijgen van inzicht in het gebruik van onze website;
 • het verbeteren en evalueren van onze website en diensten;
 • het voor u mogelijk te maken om een pagina te e-mailen, te printen of om te delen via sociale netwerken, zoals Facebook, Twitter en LinkedIn.
 • om u gepersonaliseerde advertenties en content aan te bieden op de verschillende websites van DOCO (zie ook het kopje profilering).
 • om u gepersonaliseerde nieuwsbrieven te versturen op basis van uw interesses (zie ook het kopje profilering).

Wij verzamelen en gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die hierboven worden beschreven tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen of omdat wij dit op grond van de wet mogen doen.

 

Profilering

Wij combineren uw persoonsgegevens uit verschillende bronnen (zoals de gegevens uit het contactformulier en uw eventuele vraag) met elkaar, om u de beste online ervaring te kunnen bieden. Daarbij combineren wij deze gegevens ook met de gegevens die u heeft achtergelaten op, of via een van de websites van de DOCO International, te weten:

Door uw gegevens te combineren van de websites van DOCO International, kunnen wij gepersonaliseerde aanbiedingen en gepersonaliseerde content op de verschillende websites tonen, die aansluiten bij uw interesses en aankoopgeschiedenis. Ook onze nieuwsbrief kunnen wij op deze manier voor u personaliseren. Op deze wijze kunnen wij betere en gerichtere aanbiedingen doen. Zo wordt er voorkomen dat u content of aanbiedingen op de verschillende websites te zien krijgt, die voor u minder interessant zijn.

 

Bewaartermijn

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld:

 • Uw naam en e-mailadres wordt opgeslagen zolang u staat ingeschreven voor onze nieuwsbrief;
 • Uw persoonsgegevens via het contactformulier op onze website worden niet langer dan 3 maanden bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt. Wanneer er wel een overeenkomst tot stand komt worden uw persoonsgegevens bewaard zolang de garantieperiode voortduurt;

 

Cookies

Ten aanzien van onze website verzamelen wij gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen. Onze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de website gebruiken.

Via cookies of via vergelijkbare technologieën (hierna voor het gemak “cookies” genoemd) wordt informatie opgeslagen en/of gelezen. Dit wordt gebruikt om:

 • functionaliteiten van de website mogelijk te maken en om de website te beschermen (technische of functionele cookies);
 • het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website te verbeteren (analytics cookies);

 

Technische of functionele cookies

Sommige cookies zorgen ervoor dat bepaalde onderdelen van de website goed werken en dat uw gebruikersvoorkeuren bekend blijven. Zo kunnen er, bijvoorbeeld, cookies worden gebruikt om lettertypes goed te renderen, om uw gebruikssessie te kunnen onthouden op de webserver zodat u de website kunt bekijken, of om een zoekterm te onthouden waarop wordt gezocht binnen de website of een gekozen filter. De technische en functionele cookies die wij gebruiken zijn voor het opslaan van gebruikersgegevens en het verbergen van informatie na een eerste bezoek aan de website.

 

Analytische cookies

Verder maken wij gebruik van cookies van Google Analytics, zodat Google ons inzicht kan geven in hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om ons informatie over de effectiviteit van onze campagnes te kunnen bieden. De informatie die we daarbij verkrijgen wordt met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar Google en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Wij hebben een bewerkersovereenkomst gesloten met Google waarin afspraken zijn vastgelegd over de omgang met de verzamelde gegevens. Hierin hebben wij Google niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Google kan echter informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier verder geen invloed op. Meer informatie over de gegevensverwerking door Google Analytics kunt u vinden in de Privacy Policy van Google en in de Privacy Policy van Google Analytics.

 

In- en uitschakelen cookies

In uw browser kunt u instellen dat het opslaan van cookies alleen wordt geaccepteerd, wanneer u ermee instemt. Let op: veel websites werken niet optimaal als de cookies zijn uitgeschakeld.

 

Verwijderen van cookies

Veel cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Als een houdbaarheidsdatum is ingesteld, wordt de cookie automatisch verwijderd wanneer de houdbaarheidsdatum verstrijkt. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

 

Websites van derden

Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

 

Minderjarigen

Als u 16 jaar of jonger bent, dan mag u uitsluitend onder toezicht van uw ouders of wettelijke vertegenwoordigers gebruik maken van onze diensten/producten.

 

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op onze website en onze dienstverlening in onze fysieke winkel. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van onze website en dienstverlening in onze winkel, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen op onze website. Als we de Privacyverklaring wezenlijk wijzigen, zullen we u hiervan op de hoogte stellen via het e-mailadres dat u ons hebt verstrekt.

 

Delen met derden

Wij verstrekken uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 • Uw persoonsgegevens zullen in elk geval nooit het onderwerp zijn van een communicatieoverdracht, verkoopoverdracht of enige andere commerciële transactie met derden zonder uw toestemming. Deze informatie kan echter worden overgedragen tussen verschillende interne afdelingen of met distributeurs die zich houden aan een beleid ter bescherming van persoonlijke informatie, ten behoeve van administratie en beheer. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren en tekenen hiervoor ook een geheimhoudingsverklaring. Met eventuele derden, bijv. leveranciers en transporteurs die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Uw persoonsgegevens kunnen worden verstuurd naar een of meer andere landen binnen Europa (alwaar een van onze kantoren zijn gevestigd) en daar worden verwerkt. U kunt de volledige lijst van landen inzien waar we actief zijn door naar onze website en dan via ‘Company’ naar ‘Europees Sales team’ te gaan.

 

Uw rechten

U heeft het recht om al uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering en/of toestemming intrekken voor gebruik van uw persoonsgegevens, sturen naar info@doco-international.com. Wij zullen zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht als verschaffer van uw persoonsgegevens om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kunt u doen via de website van de AP(https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Beveiliging

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van, en ongeautoriseerde toegang tot, uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Daarnaast, maken wij gebruik van SSL-certificaten ten behoeve van de veilige overdracht van uw gegevens en communicatie.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed zijn beveiligd of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over onze beveiliging en/of uw verzamelende persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via info@doco-international.com. Wij zijn ook als volgt te bereiken:

 • Bedrijfsnaam: DOCO International B.V.
  Bezoekadres: Nusterweg 96, 6136 KV Sittard, Nederlands
 • Postadres: Postbus 427, 6130 AK Sittard, Nederland
 • E-mail: info@doco-international.com
 • Telefoonnummer: +31 (0) 46-4200666
 • Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 14034704
 • E-mailadres: info@doco-international.com

 

Inwerkingtreding

Deze (vernieuwde) privacyverklaring is in werking getreden op 7 mei 2018.

Hoe kunnen wij u verder helpen? 

Benieuwd hoe onze producten en service u verder kunnen helpen? Neem dan contact met ons op. 

Ik wil graag meer weten