DOCO kontrola kvality

Všechny produkty společnosti DOCO International jsou navrženy a vyráběny s použitím těch nejlepších a nejpropracovanějších nástrojů pro kontrolu kvality.

Naše výrobky jsou vždy navrhovány v souladu s nejnovějšími pravidly a nařízeními, pokud není uvedeno jinak.  Rozměry, tolerance, materiál, funkce a provedení jsou speciálně vybírány pro každý výrobek zvlášť, takže má každý výrobek své vlastní užití.  Díky využívání propracovaného 3D modelovacího softwaru můžeme zpracovat silové kalkulace (FEA analýzy), které nám ukážou, jak výrobek reaguje na dynamické síly. Tyto specifikace jsou promítnuty do výrobního výkresu a technického listu, které jsou dále použity při výrobě a zajišťují kvalitu výsledného produktu. První vyrobené vzorky prochází vždy testovacím procesem v centrále v Holandsku, kde je k dispozici naše vlastní zařízení navržené pro speciální testy.
Toto testovací zařízení simuluje použití výrobků ve skutečném životě a zajišťuje funkčnost a životnost. Během výroby, a před odesláním výrobků do skladu v Sittardu, provádějí naší vyškolení technici pečlivou kontrolu vyrobených produktů. Jakmile dorazí výrobky do centrálního skladu v Holandsku, provedou finální kontrolu také naši inženýři kvality, aby potvrdili soulad se specifikacemi.

Interní testy:

 • Testy životnosti:
  • Test vrat
  • Test kolečka
  • Test životnosti pružiny
 • Pevnost v tahu (tahové testy)
  • Lankové bubny
  • Koncovky pružin
  • Spodní konzoly / Pojistka při prasknutí lanka
  • Ocelová lanka
 • Bezpečnostní testy, soulad s EU standardy
  • Pojistka při prasknutí lanka
  • Pojistka při prasknutí pružiny
 • Test odolnosti kolečka při pádu
 • Kontrola rozměrů
  (kontrola finálních výrobků a kontrola během výroby)
 • Kon trola vnějšího povrchu

 Externí testy:

 • CE / ITTr testy
  (spolupráce s TÜV Německo / SP Švédsko)
 • Norma výrobku (13241-1)
 • Odolnost proti větru (EN 12424/444)
 • Prodyšnost  (EN 12426/427)
 • Propustnost vody (EN 12425)
 • Sdílení tepla (EN 12428)
 • Bezpečné otevírání / Mechanická stabilita (EN 12604/605)
 • Bezpečnost při použití motorem poháněných vrat
  (EN 12453/445)
 • Instalace a použití (EN/12635)
 • Ochrana proti vloupání ( ENV 1627 -1630)
 • Odolnost vůči korozi (podle EN 1670 / ISO 9227)
 • Analýza tvrdosti (podle ISO 2639)
 • DSC analýza; Analýzy plastových částí
  (označení materiálu a jakost materiálu)
 • XRF analýza